Om inkontinens

I Sverige lever hundratusentals män och kvinnor med olika typer av besvärande urinläckage. Besväret har länge ansetts som ett kvinnligt problem men faktum är att det drabbar i stort sett lika många män. Problemet är vanligast hos äldre, av den enkla anledningen att nerverna som styr blåsan försämras ju äldre vi blir. Ungefär en av åtta män drabbas av urinläckage någon gång i livet.

Det finns flera olika typer av urinläckage och inkontinens med olika bakgrund och orsaker. Det viktigaste är att komma till en läkare som utreder orsaken till just ditt läckage. I Sverige kan du även få inkontinensskydd på recept utskrivet av en läkare. Under tiden finns här information om några av de olika typerna av inkontinens. Under  Tips & Råd, i menyn, hittar du  information om vad du själv kan göra för att lindra dina besvär.

Du ska alltid kontakta din vårdcentral och få anledningarna till besvären utredda. I Sverige kan du även få inkontinensskydd utskrivna på recept. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Den vanligaste typ av läckage hos män. Symptom på trängningsinkontinens är att du ofta och plötsligt känner sig kissenödig och snabbt behöver uppsöka toalett. Ofta kommer det bara små skvättar varje gång du besöker toaletten.
Denna typ innebär att något, exempelvis en förstorad prostata, trycker ihop urinröret och gör att urinen får svårare att passera. Det kan leda till att blåsan fylls och tänjs ut. När den så småningom blir överfull pressas urinen ut genom förträngningen i små skvättar. Det är viktigt att den typen av läckage upptäcks så snabbt som möjligt då njurarna kan ta skada.
Ansträngningsinkontinens innebär att det är svårt att hålla tätt när det blir hastigt och högt tryck på urinblåsan. Detta kan ske när man exempelvis hostar, nyser, skrattar eller tränar. Symptom är att det läcker små skvättar fastän du inte upplever att du behöver kissa. Denna typ av läckage är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Dock kan det förekomma och ofta efter man genomgått en prostataoperation.

 

Mer information hittar ni på

kontinet